KSIĘGOWOŚĆ WARSZAWA

BIURO RACHUNKOWE

JAN DREWNIK
 

Współpraca

Dokumenty co do zasady dostarcza do Biura Rachunkowego Klient, możliwy jest jednak nieodpłatny jednorazowy przyjazd pracownika Biura do Klienta po odbiór tych dokumentów jeśli tak zostanie to ustalone w Umowie. 

Możliwa jest również współpraca na odległość przez przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, jednak jednokrotna wizyta Klienta w miesiącu będzie konieczna.

Zlecając do Biura Rachunkowego Jan Drewnik prowadzenie rachunkowości Waszej Firmy obdarzacie nas dużym zaufaniem. Zarówno ja oraz Pracownicy Biura gwarantujemy naszym Klientom rzetelność w prowadzeniu ich spraw oraz wysoką ich jakość.

Sprawy istotne załatwiamy bez zbędnej zwłoki, pozostałe w terminie zapewniającym ich załatwienie.

Warunki współpracy określa zawarta między Biurem a Klientem Umowa w której sprecyzowane są obowiązki Biura, obowiązki Klienta oraz warunki odpowiedzialności Biura za ewentualne szkody wyrządzone Klientowi.

Umowa ta zawiera postanowienia o gwarancji udzielanej przez Biuro na świadczone usługi oraz o możliwości wystąpienia z roszczeniami wobec Biura jeśli z powodu wadliwie wykonanej usługi Klient poniósł wymierne straty w szczególności w postaci kar wynikających z Kodeksu Karnego Skarbowego lub z innych tytułów.

Biuro posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Kontakty osobiste Klienta z Biurem w przypadku poprawnie układającej się współpracy mogą ograniczyć się do jednej wizyty w miesiącu w Biurze. Nie często się to zdarza, jest jednak możliwe, wszystko zależy od organizacji w Firmie Klienta.

Niezbędne informacje w celu podjęcia współpracy:

Warunki współpracy łącznie z wynagrodzeniem za usługę zostaną ustalone w czasie pierwszej wizyty Klienta w Biurze, jednak możliwe jest wstępne ich ustalenie po wypełnieniu formularza kontaktowego ( zakładka Kontakt ) w którym Klient zamieści istotne informacje o prowadzonej działalności:

 

  • rodzaj prowadzonej działalności (usługi, produkcja, handel)

  • przypuszczalna liczba faktur zakupu i sprzedaży,

  • ilość transakcji import/eksport,

  • liczba pracowników etatowych,

  • liczba umów zleceń/o dzieło w miesiącu,

  • z jakich składników składa się wynagrodzenie miesięczne,

  • jakie składniki majątkowe posiada firma,

  • ilość samochodów prywatnych używanych w firmie.

 

Cena ustalona na podstawie informacji podanych w formularzu, podlega negocjacjom w czasie pierwszego osobistego kontaktu, bowiem on stwarza najlepszą możliwość prawidłowego ustalenia zakresu pracy a zatem i właściwej ceny.

Zapraszam do zapoznania się z materiałem zamieszczonym w następnych zakładkach.


biuro@drewnik.com.pl
tel. (22) 498 85 57
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek
08:30 - 16:00

NASZ ADRES
ul. Marszałkowska 115 lok. 351
Warszawa
Masz pytania? Kliknij tutaj i napisz do nas!


Start
Biuro Rachunkowe
Współpraca
Usługi
Cennik
Przydatne linki
Kontakt